subway

Tunnelbanan eller "the subway" har mycket mer ghettokänsla i New York än här i Stockholm.
Tiggarna säger åt en att gå klart skolan och försöker hjälpa snurriga turister hitta rätt perrong mot en slant.
På natten förvandlas Manhattans perrong till en sovplats och i subwaykioskerna kostar allt godis 7kr.
Varannan New yorkbo sover i vagnarna och gangstrarna går mellan tågen i farten fast det är förbjudet.
Har man varit där bankas meningen "Stay clear of the closing doors please" på bred amerikanska in i huvudet
(alla bilderna är mina!)